[us_page_title tag=”h3″ color=”#ffffff” description=”1″]

Kada se idući put logujete u Keyword Planner u Google Ads-u, dobit ćete notifikaciju o nekim novim karakteristikama koje Google uvodi. Neka od tih ažuriranja su zapravo stare karakteristike koje se dodaju u novi Google Ads UI, a jedna od njih je “Add to Existing campaign” stavka.

Pa da počnemo.

Od sada ćete biti u mogućnosti da dodate i do 10 novih ključnih riječi kada odaberete opciju “Pronađi nove ključne riječi” (Find new keywords).

Grupisane ideje (Grouped ideas)

Grupisane ključne riječi će te od sada moći pronaći i u padajućem meniju u kategoriji “Grupisane ideje” (Grouped ideas). Ovdje možete birati da dodate neke ključne riječi u kategoriju grupisanih ideja u postojeću kampanju ili u novu Ad grupu.

 

Više mjesečnih detalja o pretragama

Zadržite pokazivač na opciji “Pros. mjesečne pretrage” (Avg. monthly searches) za pojedinačne ključne riječi da biste vidjeli mjesečne trendove bar grafikona koji pruža više detalja u smislu mjesečnog raščlanjivanja i količine opsega pretraživanja. Te podatke možete i preuzeti.

Dodajte u postojeću kampanju

Osim što možete spremiti nove ključne riječi u plan, možete spremiti nove ključne riječi i u postojeće kampanje. Kada odaberete nove ključne riječi koje želite dodati, postoji opcija padajućeg menija za odabir “Dodaj u plan” ili “Dodaj u postojeću kampanju”. Ako se odlučite za dodavanje postojećoj kampanji, od vas će se tražiti da odaberete grupu oglasa u toj kampanji ili izradite novu grupu oglasa da biste je dodali.

Novi stupac – ‘Takmičenje’

Dostupan je novi stupac, a to je Konkurencija (Competition column). On služi za prikaz konkurentnog položaja oglasa za ključnu riječ. (Možete ga vidjeti na slici iznad, zajedno s još dva stupca koji se ne prikazuju prema zadanim postavkama: organski prosječan položaj i udio organskih pojavljivanja).

Označeno kao “Konkurencija (indeksirana vrijednost)”, je vrijednost koja je specifična za bilo koju lokaciju i opcije ciljanja koje ste odabrali za pretraživačku mrežu. Indeks 0-100 izračunava se prema broju ispunjenih oglasnih mjesta podijeljenih s ukupnim brojem dostupnih oglasnih mjesta. Kao i u drugim stupcima, ako nema dovoljno podataka, prikazat će se crtica (-).

Prijedlozi za dnevni budžet

Kada u plan dodate ključne riječi, on daje predloženi dnevni budžet “kako bi se osiguralo da budžet ove kampanje ne bude ograničen ni na jedan dan tokom predviđenog vremenskog razdoblja.” Nalazi se pod ukupnom procjenom troškova.

Zašto bi vam ovo trebalo biti bitno?

Dobro je vidjeti da alat za planiranje ključnih riječi privlači pažnju i karakteristike koje su bile dostupne u staroj korisničkoj verziji korisničkog menija koja je uključena u ovu verziju. Mogućnost dodavanja ključnih riječi u postojeće kampanje bit će korisna za mnoge oglašivače.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu